Hình ảnh nhà máy

Dây truyền nhập khẩu đồng bộ Hàn Quốc

 

Dây truyền tự động và hiện đại